وب (2)
آموزش ثبت سایت در گوگل
آموزش ثبت سایت در گوگل ابتدا به آدرس http://www.google.com/webmasters/ رفته و بر روی Sign in to...
اعمال تغییرات DNS دامنه چه مدت طول می کشد؟
اعمال تغییرات DNS از 1 تا 72 ساعتطول می کشد. این مدت بستگی به سرویس دهنده اینترنت شما دارد. بعضی...