دسته بندی ها

پربازدید ترین

 آموزش ثبت سایت در گوگل

آموزش ثبت سایت در گوگل ابتدا به آدرس http://www.google.com/webmasters/ رفته و بر روی Sign in to...

 اعمال تغییرات DNS دامنه چه مدت طول می کشد؟

اعمال تغییرات DNS از 1 تا 72 ساعتطول می کشد. این مدت بستگی به سرویس دهنده اینترنت شما دارد. بعضی...