هاست دانلود
 • Product 1

  پلان 1

  • فضا 10 گیگ
  • نامحدود پهنای باند
  • وب سرور nginx
  • دایرکت ادمین کنترل پنل
  • امکانات نامحدود
  • قیمت ماهانه
  Seulement
  5,000/mo
  Commander
 • Product 2

  پلان 2

  • فضا 25 گیگ
  • نامحدود پهنای باند
  • وب سرور nginx
  • دایرکت ادمین کنترل پنل
  • امکانات نامحدود
  • قیمت ماهانه
  Seulement
  15,000/mo
  Commander
 • Product 3

  پلان 3

  • فضا 50 گیگ
  • نامحدود پهنای باند
  • وب سرور nginx
  • دایرکت ادمین کنترل پنل
  • امکانات نامحدود
  • قیمت ماهانه
  Seulement
  26,000/mo
  Commander
 • Product 4

  پلان 4

  • فضا 100 گیگ
  • نامحدود پهنای باند
  • وب سرور nginx
  • دایرکت ادمین کنترل پنل
  • امکانات نامحدود
  • قیمت ماهانه
  Seulement
  50,000/mo
  Commander