لینوکس حرفه ایی
 • Product 1

  لینوکس حرفه ایی پلان 1

  • فضا 1گیگ
  • نامحدود پهنای باند
  • وب سرور nginx
  • کنترل پنل دایرکت ادمین
  • امکانات نامحدود
  • قیمت سالانه
  בלבד
  5,000/yr
  הזמינו עכשיו
 • Product 2

  لینوکس حرفه ایی پلان 2

  • فضا 2 گیگ
  • نامحدود پهنای باند
  • وب سرور nginx
  • کنترل پنل دایرکت ادمین
  • امکانات نامحدود
  • قیمت سالانه
  בלבד
  12,000/yr
  הזמינו עכשיו
 • Product 3

  لینوکس حرفه ایی پلان 3

  • فضا 10 گیگ
  • نامحدود پهنای باند
  • وب سرور nginx
  • کنترل پنا دایرکت ادمین
  • امکانات نامحدود
  • قیمت سالانه
  בלבד
  20,000/yr
  הזמינו עכשיו
 • Product 4

  لینوکس حرفه ایی پلان 4

  • فضا 15 گیگ
  • نامحدود پهنای باند
  • وب سرور nginx
  • کنترل پنل دایرکت ادمین
  • امکانات نامحدود
  • قیمت سالانه
  בלבד
  27,000/yr
  הזמינו עכשיו